1 dňový balík 36JóPalóc

1.

Ipolytarnóc: výlet do Praveku​

Zaujímavosti: 23 milión rokov staré praveké paleontologické nálezy – 4D kino

– Promenáda medzi korunami stromov – Detské ihrisko, Dobrodružný minipark
– Miocénový les – a stromy v Bükkábrány.

Chránená prírodná oblasť pravekých nálezov v obci Ipolytarnóc, nositeľ Európskeho diplomu, je očakávateľom titulu Svetového dedičstva. Je jedným zo 7 Zelených zázrakov Maďarska, zároveň je bránou do Novohrad-Nógrád Geoparku.

Obed v reštaurácii Lombkorona Kávézó és Étterem.

Balík obsahuje:

V prírodnej rezervácii miestneho významu sa vyskytujú aj chránené vtáky, ako je stehlík zelienka, stehlík obyčajný alebo drozd čierny. V pamätnom parku dostali miesto miléniové a banícke pamiatky.

Vlastivedná zbierka krásne vytvoreného zariadenia bývalého obytného domu predstavuje kusy niekdajšieho zariadenia Palócov, tradičné ľudové kroje, bábiky a množstvo používaných predmetov.

Šesťkrát do týždňa, v konkrétnych časoch, astronómovia vedú sem návštevníkov, predstavia svoje aktivity, výsledky, súčasné tri teleskopy hvezdárne a nádhernú lesnatú oblasť.

2.

Mátraverebély- Szentkút Nemzeti Kegyhely – Národná svätyňa​

Zaujímavosti: bazilika Nagyboldogasszony Bazilika – obydlia pustovníkov Remetelakások – miesto bohoslužby pod holým nebom s mozaikmi Marianskými

– Svätá studňa Szent Kút 

– Prechádzka k roklyne Szent László-hasadék a k prameňom Pénzes források.

Informácia o zázrakoch a legendách spojených so svätyňou sa rýchlo šírila aj v stredovekých podmienkach, preto vzhľadom na zvyšujúci sa počet pútnikov bol v dedine Mátraverebély postavený kostol už v dobe Árpádovcov. Pútnické miesto v priebehu storočí veriaci navštevovali v čoraz väčšom počte a dnes do Szentkútu prichádza ročne asi 200 000 pútnikov.

Obed v reštaurácii Szent Jakab Étterem.

Balík obsahuje:

Zoologická záhrada, založená v roku 1999, sa nachádza v obci Bárna, v severovýchodnej časti župy Nógrád. V zoologickej záhrade zmiešanej zveri (jelene, daniely, muflóny, srnky, diviaky) je možné nájsť všetkých päť druhov veľkej zveri, ktoré možno v Maďarsku loviť.

Vinárska pivnica Bárna nielenže ukrýva vína z vinárskej oblasti Mátra Borvidék, ale snaží sa potešiť aj všetkých milovníkov vína, takže na svojich hostí v pivnici čakajú aj tie najlepšie z mnohých známych vinárskych oblastí.

3.

Múzeum-túra / Túra po múzeách v obci Kazár​

Zaujímavosti: Kézművesház / Remeselnícky dom – Bányászház / Banícky dom – Vasaló- és öntvénykiállítás / Výstava žehličiek a liatin – Tájház / Vidiecky dom – Mackó Kuckó / Kútik Macov – Gyufacímke gyűjtemény / Zbierka nálepiek zo zápalkových krabičiek – Palóc galéria / Palócka galéria – Túra a riolittufához: / Túra k ryolitovému tufu: ojedinelé, 20 milión-ročný geologický útvar na okraji obce.

Obec je jednou z tých dedín v župe Nógrád, kde aj dnes zachovávajú a pestujú palócke tradície.

Obed v reštaurácii Laskaterasz Étterem.

Balík obsahuje:

Nachádza sa na kopci Kápolna-hegy, vysokom 685 m v pohorí Karancs. Podľa tradície tu odpočíval pred Tatármi utekajúci Béla IV. a na pamiatku toho dala jeho dcéra, Margita postaviť na kopci kaplnku.

V najstrmšej časti skalnej steny, ktorá je asi 300 m dlhá a 30-40 m vysoká, sa vytvorila prirodzená dutina, ktorá bola ďalej umelo vybagrovaná. Slúžila ako útočisko pre miestnych obyvateľov počas tatárskych a tureckých vpádov. Do konca 19. storočia obývali dutiny aj mnísi, žijúci pustovníckym životom.

Cieľom pálenice je tradičná výroba pálenky v Nógráde, na území Palócov, v súlade s požiadavkami modernej doby.