Dokumenty

Výška členského príspevku od roku 2015:

Občania: 15,00 €


MVO, vzdelávacie inštitúcie, živnostníci, DSS: 50,00 €


Právnické osoby: 100,00 €

 

Číslo bankového účtu:  2182536154/0200

IBAN: SK7402000000002182536154

Prihlaska_za_clena_OZ_2018