Regionálny produkt Podpoľanie

 www.regionalnyproduktpodpolanie.sk 

Občianske združenie Podpoľanie koordinuje systém značenia miestnych produktov a služieb v Podpoľaní.

Značka Regionálny produkt Podpoľanie – bola navrhnutá v zmysle jednotného dizajnu značenia miestnych produktov a služieb na Slovensku.

Dodržiavame základné princípy pre udeľovanie značky Regionálny produkt:
– jedinečnosť výrobku alebo služby
– miestny výrobca
– využívanie tradičných postupov a miestnych zdrojov
– podiel ručnej práce

Záujemca o značku musí spĺňať prijaté kritéria a o udelení certifikátu,oprávňujúceho používať značku Regionálny produkt Podpoľanie rozhoduje certifikačná komisia zložená z odborníkov z územia.