Verejné obstarávania

19.10.2022
Vladimír Ďurica

Príloha č. 4.1_Vyhodnotenie splnenia podmienok-úžitkové vozidlo Príloha č. 4_Záznam z prieskumu trhu -úžitkové vozidlo Príloha… Zobraziť viac

07.03.2022
GEDU s.r.o

Záznam z prieskumu trhu GEDU s.r.o.zaznam z prieskumu trhu GEDU 2022

05.03.2021
R-STAV SK, s.r.o. – Záznam z prieskumu trhu

Spoločnosť R-STAV SR s.r.o., M.R.Štefánika 59, 962 12 Detva, zverejňuje záznamy z prieskumu trhu v zmysle MP… Zobraziť viac

04.03.2021
GEDU s. r. o. – Záznam z prieskumu trhu

Spoločnosť GEDU s.r.o., kapitána Nálepku č.1806,  962 05 Hriňová, zverejňuje záznamy z prieskumu trhu v zmysle MP… Zobraziť viac