O nás

Občianske združenie Podpoľanie je verejno – súkromné partnerstvo obcí, aktívnych občanov, podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií, ktorí sa združili sa účelom podpory trvalo udržateľného rozvoja územia Podpoľanie. V súčasnej dobe má 51 členov. Občianske združenie Podpoľanie je verejno – súkromné partnerstvo obcí, aktívnych občanov, podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií, ktorí sa združili sa účelom podpory trvalo udržateľného rozvoja územia Podpoľanie. V súčasnej dobe má 51 členov. Na základe skúseností a dobrých výsledkov z predchádzajúceho plánovacieho obdobia a v zmysle svojho zamerania sa občianske združenie rozhodlo pokračovať v práci na rozvoji územia aj v novom plánovacom období. V roku 2015 sa OZ Podpoľanie uchádzalo o udelenie štatútu MAS . Tento jej bol pridelený druhýkrát rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej agentúry – schválenie Stratégie miestneho rozvoja , vedeného komunitou. K udeleniu štatútu MAS došlo dňa 15.11.2017 , čím došlo k schváleniu Stratégie miestneho rozvoja  – stratégie CLLD: „5P – Program pre príťažlivé Podpoľanie +„ ktorá nadväzuje na predchádzajúcu integrovanú stratégiu