Vzdelávanie

Občianske združenie Podpoľanie  definovalo VZDELÁVANIE ako jednu z priorít nevyhnutných pre podporu rozvoja územia Podpoľanie, ktoré plánuje rozvíjať. Vzdelávanie je zahrnuté  v integrovanej stratégii rozvoja územia Podpoľanie „ 4P – Program pre príťažlivé Podpoľanie“.

Podpoľanie ponúka záujemcom o získanie nových vedomostí a zručností rôzne formy: dlhodobé a krátkodobé kurzy, individuálne poradenstvo, exkurzie, workshopy. Niektoré vzdelávacie aktivity realizuje občianske združenie v spolupráci so svojimi zahraničnými partnermi a tým sú ponúkané aktivity ešte zaujímavejšie inšpiratívnejšie.