Z činnosti

Záverečný workshop „Vzdelávanie dospelých – Podpoľanie – 36 Jó Palóc“ – pridané 13.9.2013

Tlačová správa

 

Čo nás čaká v nasledujúcich mesiacoch  – pridané 30.5.2013

Na mesiace jún a júl 2013 sú naplánované exkurzie zo Slovenska do Maďarska a naopak. Prioritou exkurzií je výmena skúseností podnikateľov a začínajúcich podnikateľov pôsobiacich a spolupracujúcich regiónoch, príklady dobrej praxe, nadviazanie obchodných kontaktov a propagácia podnikateľov. V mesiaci august 2013 je naplánovaný záverečný workshop, ktorého cieľom je spropagovať projekt a aktivity podnikateľov zo Slovenska a z Maďarska. Na web stránke, ktorú pripravujeme, budeme bezplatne propagovať podnikateľov v regióne Podpoľanie. Predpokladáme že propagáciou prispejeme k rozvoju podnikateľských aktivít a nadviazanie obchodných kontaktov našich podnikateľov v zahraničí.

 

  1. kurzModelovej firmy –pridané 21.4.2013

V mesiaci máj 2013 začne 2. kurz Modelovej firmy,  ktorý budú navštevovať  záujemcovia  o podnikateľskú činnosť.  Kurz v rozsahu 240 hodín je rozdelený do 10 modulov a bude prebiehať tak isto ako 1. kurz Modelovej firmy

 

Kurz maďarského jazyka – pridané 28.3.2013

  Počas mesiaca apríl 2013 bude prebiehať kurz maďarského jazyka pre začiatočníkov, ktorý je zameraný na pomoc podnikateľským subjektom v oblasti cestovnom ruchu.

 

  1. kurzModelovej firmy –pridané 1.2.2013

Od mesiaca február  začíname 1. kurz Modelovej firmy, ktorý bude prebiehať podľa metodiky, ktorú vypracovalo Podpoľanie, o.z. Kurz v rozsahu 240 hodín je rozdelený do 10 modulov. Vzdelávanie je zamerané na diagnostiku podnikania, komunikačné zručnosti, legislatívne minimum, PC zručnosti, základy jednoduchého a podvojného účtovníctva, vypracovanie podnikateľského plánu, praktické aplikácie nadobudnutých vedomostí.

 

O projekte

Občianske združenie Podpoľanie definovalo vzdelávanie ako jednu z priorít nevyhnutných pre podporu rozvoja územia Podpoľanie, ktoré plánuje rozvíjať. Vzdelávanie je zahrnuté v integrovanej stratégii rozvoja územia Podpoľanie „4P – Program pre príťažlivé Podpoľanie“. V súčasnosti v partnerskej spolupráci s 36 Jó Palóc z Maďarska v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 realizuje projekt „Vzdelávanie dospelých – Podpoľanie, 36 Jó Palóc“. Cieľom projektu je rozšírenie možností uplatnenia sa na trhu práce v spolupracujúcich regiónoch podporou samozamestnania, formou rozšírenia odborných vedomostí, zručností a kompetencií pri príprave na podnikateľskú činnosť. Projekt je zameraný na vzdelávanie záujemcov o samo zamestnanie a pomoc podnikateľom nadviazať kontakty v Maďarskej republike spojená s bezplatnou propagáciou podnikateľských aktivít. Vzdelávanie prebieha podľa metodiky Modelovej firmy – s hlavným zameraním na získanie praktických zručností. Všetky vzdelávacie aktivity sú bezplatné.

Aktivity projektu zahŕňajú:

– kurz pre budúcich ako aj pôsobiacich živnostníkov, ktorí majú záujem zlepšiť svoje teoretické a praktické zručnosti vo vedení svojej firmy. Témy kurzu: komunikačné zručnosti, počítačové zručnosti, jednoduché a podvojné účtovníctvo, podnikateľský plán, daňové zákony, – možnosť odskúšať si získané vedomosti v Modelovej firme

– kurz maďarského jazyka ( pre podnikateľov v cestovnom ruchu, absolventov škôl, matky po MD, nezamestnaných),

– exkurziu do Maďarska zameranú na výmenu skúseností v podnikaní, príklady dobrej praxe a možnosť nadviazania spolupráce s podnikateľskými subjektmi v Maďarsku, propagácia podnikateľskej činnosti,

– možnosť bezplatnej reklamy podnikateľských aktivít v Maďarsku