3 dňový balík 36JóPalóc

1. deň

Ipolytarnóc a Sámsonháza

Zaujímavosti: 23 milión rokov staré praveké paleontologické nálezy – 4D kino

– Promenáda medzi korunami stromov – Detské ihrisko, Dobrodružný minipark
– Miocénový les – a stromy v Bükkábrány.

Chránená prírodná oblasť pravekých nálezov v obci Ipolytarnóc, nositeľ Európskeho diplomu, je očakávateľom titulu Svetového dedičstva. Je jedným zo 7 Zelených zázrakov Maďarska, zároveň je bránou do Novohrad-Nógrád Geoparku.

Obed v reštaurácii Lombkorona Kávézó és Étterem.

Balík obsahuje:

Geologický úsek, 299 m vysoký Hradný vrch a s ním spojený južný vrchol 269
m, v ktorom sa kameňolom nachádza, boli v geologickej literatúre veľmi často
citovanými výskumami. To možno vysvetliť skutočnosťou, že produkty a lávové
prúdy sopečnej erupcie pôsobiacej v plytkom morskom prostredí a vrstvy
sedimentárnej sústavy, ktoré sa na nej usadzujú a ktoré obsahujú veľké množstvo
morskej fauny, je možné veľmi dobre študovať v rámci prakticky malej plochy.

Hrad dal postaviť prvý majiteľ osady Sámson. Hrad pozostávajúci z dvoch častí,
predhradia a citadely, bol spomenutý v listine z roku 1409 a do roku 1479 už
bol v ruinách.

Ubytovanie: Sámsonháza – Pálik Vendégház

2. deň

Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely - Kazár a okolie

Balík obsahuje:

Zaujímavosti: bazilika Nagyboldogasszony Bazilika – obydlia pustovníkov
Remetelakások – miesto bohoslužby pod
holým nebom s mozaikmi Marianskými
– Svätá studňa Szent Kút – Prechádzka
k roklyne Szent László-hasadék a k
prameňom Pénzes források.
Správa o zázrakoch a legendách
spojených so svätyňou sa rýchlo šírila
aj v stredovekých podmienkach, preto
vzhľadom na zvyšujúci sa počet pútnikov
bol v dedine Mátraverebély postavený
kostol už v období Árpádovcov. Veriaci pútnické miesto v priebehu storočí navštevovali
v čoraz väčšom počte a dnes do Szentkútu prichádza ročne asi 200 000 pútnikov.

Obed v jedálni Szent Jakab Étterem (Szentkút)

Zaujímavosti: Remeselnícky dom / Kézművesház – Banícky dom / Bányászház
– Výstava žehličiek a liatin / Vasaló- és öntvénykiállítás – Vidiecky dom / Tájház
– Kútik Macov / Mackó Kuckó – Zbierka nálepiek zo zápalkových krabičiek /
Gyufacímke gyűjtemény – Palócka galéria / Palóc Galéria – Túra k ryolitovému tufu
/ Túra a riolittufához: ojedinelé, 20 milión-ročný geologický útvar na kraji osady.
Obec je jednou z tých obcí v župe Nógrád, kde aj dnes zachovávajú a pestujú
palócke tradície.


Večera v jedálni Laskaterasz (Kazár)
Ubytovanie: Kazár – v penzióne Jó szerencsét

3. deň

Bárna – Karancsalja –Kishartyán - Etes

Balík obsahuje:

Zoologická záhrada, založená v roku 1999, sa nachádza v obci Bárna, v
severovýchodnej časti župy Nógrád. V zoologickej záhrade zmiešanej zveri (jelene,
daniely, muflóny, srnky, diviaky) je možné nájsť všetkých päť veľkých druhov zveri,
ktoré je možné v Maďarsku loviť.
Obed v Bárna Vadászpanzió / v
Poľovníckom penzióne

Nachádza sa na kopci Kápolna-hegy,
vysokom 685 m v pohorí Karancs.
Podľa tradície tu odpočíval pred Tatármi
utekajúci Béla IV. a na pamiatku toho
dala jeho dcéra, Margita postaviť na
kopci kaplnku.

V najstrmšej časti skalnej steny, ktorá je asi 300 m dlhá a 30-40 m vysoká, sa
vytvorila prirodzená dutina, ktorá bola ďalej umelo vybagrovaná. Slúžila ako
útočisko pre miestnych obyvateľov počas tatárskych a tureckých vpádov. Do
konca 19. storočia obývali dutiny aj mnísi, žijúci pustovníckym životom.

Cieľom pálenice je tradičná výroba pálenky v Nógráde, na území Palócov, v súlade
s požiadavkami modernej doby.