Vyhlásenie výzvy na získanie certifikátu Regionálny produkt Podpoľanie®

01.01.2021

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 12. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie® a 9. výzvu na predĺženie platnosti certifikátov pre používateľov značky.

Obdobie vyhlásenia výziev: 20. 01. 2021 – 31. 03. 2021

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.regionalnyproduktpodpolanie.sk

https://regionalnyproduktpodpolanie.sk/12-vyzva-pre-zaujemcov-o-znacku-regionalny-produkt-podpolanie/